Rubidiový kmitočtový normál pro VLF – 10MHz / 10kHz

VLF  10 MHz / 10kHz Rubidium Frequency Reference


Jak je všeobecně zámo, vysoká stabilita a přesnost kmitočtu je po VLF pokusy velmi nutná. Rubidiový normál je dobrý způsob, jak těchto parametrů dosáhnout.

A it is generally known, high stability and frequency accuracy of transmitting signal are badly needed for VLF experiments.  The Rubidium oscillator is a good  way, how to achieve these parameters.

Celé zapojení je vcelku prosté. Je založeno na použití Rubidiového frekvenčního normálu od firmy Efratom, typ LPRO-101, kterýje relativně dobře dostupný „z druhé ruky“ např. na interenetových obchodech.

The circuit is quite simple. It is based on the  Rubidium frequency reference by  Efratom,  type LPRO-101,  which is relatively available on the internet markets ( for example e-Buy).

 

Hlavní části zapojení jsou:

The main parts of the circuit are:

LPRO-101 potřebuje pouze cca 5 minut pro nahřátí na provozní stav.

Výstupním signálem celého zapojení je sinusovka 10MHz a 10khz. Tyto přesné kmitočty mohou pak být použity pro řízení ostatních radioamatérských přijímačů, či vysílačů.

Reference je vysoce stabilní a je naprosto nezávislá, nepotřebuje tedy např. GPS signál. Kmitočet 10kHz je ideální pro řízení počítače při pokusech na VLF pásmech.

 

The Rubidium frequency reference needs about 5 minutes warming up only.

Sine wawes 10MHz and 10kHz are the output signals. They can be used for controlling of another receivers and transmitters in a ham-shack.

The signal is very stable and self-sufficient (GPS is not needed).  PC for VLF test can be handled very easily.

 

Doporučené stránky k tématu:

Recommend websites:

·        http://www.ka7oei.com/10meg_rubidium1.html

·        http://www.ham-radio.com/sbms/LPRO-101.pdf

·        http://kc.flexradio.com/KnowledgebaseArticle50460.aspx

·        http://www.kl7uw.com/Rubidium.htm

 

 CNW:Counter