První experimentální VLF vysílání s využitím draka

První experimentální VLF vysílání s využitím draka

 

The first VLF experimental transmission using a kite

 

 

Date: 25.10.2011

Time: 14:00 UT - 16:00 UT

Antenna: Kite GP 150m long (130m effective height)

PA: 120W

Identification: K

Mode: DFCW 3000

FRQ: 8970.045

Shift: 10mHz

 

Je podzim, tedy nejlepčí doba na létání s drakem. Přestěhoval jsem tedy moji VLF vysílací sestavu na přechodné QTH, na chalupu nedaleko od města.

Mám v plánu provozovat ji zde po celou zimu. Je to velmi pohodlné, protože je tak připravena k použití bez nutnosti dalšího převážení.

Vysílání z přechodného stanoviště je výhodné i z toho důvodu, že je zde pod trávníkem vybudován rozlehlý zemní systém (celkem 200m radiálů).

Úroveň spodní vody je jen 1m pod povrchem a stejnosměrný odpor zemnící soustavy byl naměřen méně než 2 Ohmy.

 

Byl použit drak typu "POWER SLED 36".  Tento drak je dosti velký (cca 3,6 m2) a snadno unese vysílací drátovou anténu.

 

 

It´s autumn, the best time for kite flying. I moved my complete VLF transmission equipment  to my portable QTH  -  a cottage near Breclav.

I am going to use it there for the whole  winter season. It is very comfortable, because it is ready for other experiments without any moving.

The transmission from my portable QTH is advantageous, because there is a large grounding system under my wife´s lawn (200m of radials in total).

The DC resistance of the earthing is less than 2 Ohms, because the water level is about 1m under the ground.

 

A kite "POWER SLED 36" has been used. The kite is quite large (cca 3,6sqm), therefore it wasn´t any problem to fly with a wire as an antenna.

 

Délka antény byla 150m, efektivní výška draka nad zemí cca 130m

 

Délka antény byla 150m, efektivní výška draka nad zemí cca 130m.

Den byl velmi větrný a tedy vhodný pro první pokusné vysílání.

 

The antenna was 150m long with effective height approximately 130m.

The day was very windy, so the conditions for my first kite transmission were good.

 

Délka antény byla 150m, efektivní výška draka nad zemí cca 130m

 

Při použitém výkonu 120W bylo dosaženo anténního proudu kolem 0,5A, indukčnost dolaďovací cívky byla 260mH.

Stejnosměrný odpor cívky cca 250 Ohm a odpor anténního vodiče 10 Ohm.

 

The parameters ware as follows:

The output power = 120W, the antenna current = 0,5A, the loading coil = 260mH,

the coil resistance = 250 Ohms, the antenna resistance = 10 Ohms.

 

Vyzáření výkon ERP závisí především na anténním proudu a efektivní výšce

Vyzáření výkon ERP závisí především na anténním proudu a efektivní výšce. Díky pomoci Stefana, DK7FC, byla vypočtena hodnota:

 

The ERP power depends on the antenna current and effective height. Thanks to Stefan, DK7FC, I calculated the following value:

 

ERP =   2,3mW (aproximatelly!)

 

 

 

Zdá se to být velmi slabýsignál, přesto byl přijímán v Todmordenu (UK). Paul Nicholson napsal:

 

It seems to be very low signal, nevertheless it was received in Todmorden (UK). Paul Nicholson wrote:

 

Hi Lubos,

Very good signal, peaking at about 0.5fT with S/N up to 24dB
in 1.7mHz bandwidth after sferic blanking.

The average frequencies (measured against GPS) were

   8970.044961 and 8970.034943 Hz ± 0.5uHz.

The signal was very stable: sharp lines on the spectrum,
not much spreading.

 

 

(Thanks for the information, Paul!)

 

Můj příští vysílací pokus záleží pouze na povětrnostních podmínkách

 

 

Můj příští vysílací pokus záleží pouze na povětrnostních podmínkách. Je to docela problém,

protože v našem regionu je hodně bezvětrných dní. I proto může být další vysílání opět „na poslední chvíli“.

Pokud budu moci předpokládat dobré větrné podmínky (předpověď bude dobrá), dám předem informaci pomocí RSGB web stránek.

 

 

My next test depends on the wind conditions. It seems to be a  problem,

because there are a lot of  windless days in our region.  Therefore it could be "last time" activity again.

When I am able to foresee good wind conditions (the forecast will be good), I will give an information  via RSGB reflector in advance.