Jeden den na dlouhých vlnách

One day on the "Dreamer´s Band"

Přátelé vln dlouhých, delších a nejdelších! Sobota 4.12.2010 byla pro nadšence velmi nízkých kmitočtů malým svátkem. Známý experimentátor na velmi dlouhých vlnách, Stefan - DK7FC, nedbal mrazivého počasí a vydal se opět vysílat z přechodného stanoviště. Celé akci nejprve předcházelo pečlivé sledování předpovědí stavu větru a následně oznámení plánovaného pokusu na řízení letového provozu v Německu. Tyto kroky byly nezbytné, protože Stefan jako anténu používá tenký drát o délce 300m, zavěšený na draku. Předpověď větru byla příznivá právě pro sobotu 4.12.2010 a od řízení letového provozu bylo vydáno povolení na vypuštění draka s omezením pouze na denní dobu.

Přes nesnadné polní podmínky vše fungovalo dobře a první signál bylo možno zachytit na kmitočtu 6.47kHz (délka vlny 46km). Následovalo vysílání na kmitočtech 8.97kHz (délka vlny 33km) a 5.17kHz (délka vlny 58km). Hlášení o síle signálu zaslaly stanice z DL, PA, G, 4X, F, SP, OE, I a tentokrát, jako vůbec poprvé, i z České republiky. Jsem velmi rád, že se mi zúročil čas věnovaný pokusům a bastlení. Konečně se mi podařilo postavit opravdu funkční VLF anténu a zachytil jsem vysílání na všech třech kmitočtech. Stefan potvrzuje, že se jedná o první zaslané posluchačské zprávy z OK. Děkuji touto cestou všem, kteří mi byli radou nápomocni. Zvláště pak DK7FC, který mi pomohl v úplných začátcích mých pokusů (TNX Stefan!)

Přeji pěkný víkend! Luboš, OK2BVG

. . . . . . . . . . . . . . .

Dear fans of long waves, longer waves or even longer waves. Saturday 4th Dec 2010 was kind an event among very low frequency fans. Despite of freezy temperatures, Stefan – DK7FC, well known experimenter, went to his test location to try again transmitting on low frequencies. But first, careful wind forecast was conducted and German air navigation services had to be informed about the experiment as Stefan uses 300 m (328 yd) long thin wire fixed to a kite as an antenna. Wind forecast was favourable on Saturday 4th Dec 2010 and German air navigation services permitted Stefan to fly the kite, of course with daylight use only restriction. Although weather conditions were harsh outside on the field, everything went well and the first signal was transmitted on 6.47 kHz (wavelength 46 km / 28.6 miles), followed by transmission on 8.97 kHz (33km / 20.5 miles) and 5.17 kHz (58 km / 36 miles). Stations from DL, PA, G, 4X, F, SP, I, OE and, for the very first time, CZ were able to receive the transmission and report about signal power. I am quite delighted how well my time spent on these experiments paid. I was finally able to construct usable VLF antenna and thanks to that I received Stefan’s transmission on all three frequencies. And as Stefan confirmed, it is the first report sent from OK. Hereby would like to thank to all of you who helped me, mainly DK7FC who really supported me in the beginning of my VLF experiments. (TNX Stefan!)

Have a nice rest of the weekend! Lubos, OK2BVG


Umístění aktivní anténky na ořešáku

Active antenna placed on the walnut-tree

Porovnání signálů na kmitočtu 8970Hz

Comparison of signals on 8970Hz

VLF aktivní anténa

VLF active antenna

Jak to vypadá uvnitř

How it looks inside

.

.[CNW:Counter]